Próbna ewakuacja w szkole
wtorek, 11 września 2018 17:34

 

Kliknij by zobaczyć galerię

11 września 2018 r. w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy bardzo sprawnie, szybko i bezpiecznie, drogami ewakuacyjnymi opuścili budynek szkoły oraz przedostali się do punktu zbiórki – na boisko szkolne. Po przeprowadzonej kontroli budynku i „ugaszeniu pożaru” informacja o stanie ewakuacji została przekazana pani dyrektor, która odwołała alarm i uczniowie wrócili do klas.

Celem przeprowadzenia ewakuacji było zapoznanie całej społeczności szkolnej z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Ponadto uczniowie poznali sprzęt pożarniczy i zasady jego działania.

Próbna ewakuacja została przeprowadzona przy udziale strażaków z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olecku.

AM

 

 
Dzień Marzyciela
poniedziałek, 10 września 2018 20:02

 

Kliknij by zobaczyć galerię

Jeśli potrafisz o czymś marzyć, to potrafisz także tego dokonać.
Walt Disney

Dzień Marzyciela może być doskonałym czasem na refleksję na temat własnych marzeń. Dzisiaj, 10 września 2018 r. podczas zajęć w klasie I staraliśmy się przelać nasze najskrytsze marzenia na papier – w formie rysunku.

Zajęcia prowadziła Urszula Grzybowska.

UG

 

 
Projekt pt. „Przedszkolak otwarty na świat” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Judzikach na rzecz Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

Projekt pt. „Przedszkolak otwarty na świat” realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Judzikach na rzecz Zespołu Wychowania Przedszkolnego.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie: 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych 18 dzieci w wieku przedszkolnym z gm. Olecko, podniesienie umiejętności zawodowych, kompetencji, kwalifikacji 4 nauczycielek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci w zakresie porozumiewania się w językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, przedsiębiorczości, kreatywności, zwiększenie wiedzy 16 rodziców/opiekunów wspieranych dzieci w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych u dzieci, podniesienie standardu wyposażenia ZWP umożliwiającego realizację nowatorskich rozwiązań edukacyjnych.

Realizacja projektu trwa od 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2020 r.

STRONA GŁÓWNA > Przedszkolak otwarty na świat

Więcej…
 
Narodowe Czytanie "Przedwiośnia"
sobota, 08 września 2018 19:12

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W sobotę, 8 września 2018 r. w Olecku odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. To ogólnopolska akcja zainicjowana przez prezydenta Bronisława Komorowskiego, której celem jest popularyzacja arcydzieł literatury polskiej oraz wzmacnianie poczucia narodowej tożsamości. W roku świętowania 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to właśnie powieść Stefana Żeromskiego wybrali czytelnicy oraz internauci. Utwór ten ukazuje problemy odradzającej się Rzeczypospolitej, a także różne wizje dotyczące jej kształtu społecznego i politycznego. Narodowe Czytanie rozpoczął Burmistrz Olecka – Wacław Olszewski, po nim fragmenty utworu czytali przedstawiciele instytucji oraz uczniowie szkół z terenu miasta i gminy Olecko. Szkołę Podstawową w Judzikach reprezentowali: Zuzanna Pęcak i Wojciech Korotko.

Organizacja wyjazdu: Agnieszka Łaskowska.

 

 
Kalendarz roku szkolnego 2018/2019
piątek, 07 września 2018 20:18

 

- Inauguracja roku szkolnego 2018/19: 3.09.2018 r.

- Zimowa przerwa świąteczna: 23-31.12.2018 r.

- Ferie zimowe: 21.01-3.02.2019 r.

- Wiosenna przerwa świąteczna: 18.04-23.04.2019 r.

- Dni wolne od zajęć dydaktycznych: 2.11.2018 r., 2.05.2019 r.

- Egzamin gimnazjalny:

*część humanistyczna: 10.04.2019 r.

*część matematyczno-przyrodnicza: 11.04.2019 r.

*język obcy nowożytny: 12.04.2019 r.

- Egzamin ósmoklasisty:

*język polski: 15.04.2019 r.

*matematyka: 16.04.2019 r.

*język obcy nowożytny:17.04.2019 r.

- Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21.06.2019 r.

 

 
Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
poniedziałek, 03 września 2018 18:20

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W poniedziałek, 3 września 2018 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019. Po odśpiewaniu hymnu państwowego, dyrektor szkoły, Beata Prześniak serdecznie powitała uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Przedstawiła ogólne informacje na temat działań w nowym roku szkolnym oraz życzyła wszystkim samych sukcesów. Uczniowie zaprezentowali krótką część artystyczną i spotkali się z wychowawcami w klasach.

AM

 

 
Dożynki 2018 w Judzikach
niedziela, 02 września 2018 18:02

Kliknij by zobaczyć galerię

Plon niesiemy plon

Dożynkowy wieniec.

Złoto polskich zbóż

Owoców rumieniec.

 

W niedzielę, 2 września 2018 r. w Judzikach odbyły się dożynki parafialno-wiejskie. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili m.in. Burmistrz Olecka - pan Wacław Olszewski, Starosta Olecki - pan Marian Świerszcz, radny sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego – pan Edward Adamczyk.

Dożynki to jeden z najpiękniejszych obrzędów staropolskich, to niezwykle ważne wydarzenie dla każdego rolnika. Święto plonów jest zwieńczeniem pracy, jaką rolnicy wykonują przez cały rok. To czas radości i odpoczynku.

Na program dożynkowy złożyły się: występy artystyczne nauczycieli („Na straganie”), rodziców uczniów („Przyjaciele”), Marii Kowalewskiej – mieszkanki Judzik (dożynkowo-jesienna kompozycja na saksofon), zespołu folklorystycznego „Sedranianki”, zespołu disco polo „Replay” z Suwałk; konkurencje sprawnościowo-sportowe (rzut ziemniakami do celu, bieg w workach, jedzenie jabłek, dmuchanie talarów, bieg na nartach po trawie, oddzielanie fasoli od grochu i przeciąganie liny). Nie zabrakło dmuchanej zjeżdżalni dla dzieci, przejażdżek konno, strzelania z wiatrówki, wesołej zabawy, tańców i smacznego wiejskiego jedzenia – są one stałym elementem dożynek w Judzikach.

Najstarszym uczestnikiem dożynek był pan Zygmunt Korotko z Judzik (92 lata), a najmłodszym dwutygodniowy Antoni, również z Judzik. Osobą, która przyjechała z najdalej oddalonego miejsca od wsi Judziki, okazała się pani Emilia – przyjechała z Poznania.

Organizatorem tegorocznych dożynek było sołectwo Judziki i Szkoła Podstawowa w Judzikach.


To co pługiem zaorzesz, to co ręką zasiejesz,

Wrośnie w twoją ojczyznę, wrośnie w twoją nadzieję.

To, co zbierzesz we żniwa, co wymłócisz w mozole,

Będzie pieśnią skowronka, będzie śladem na czole.

To co dzielić potrafisz, mnożyć się będzie w pocie,

I rozdzwoni się w sercu, w błękicie i w złocie.

AM

 

 

 

  

Karty zgłoszeń, wnioski i deklaracje można pobrać w sekretariacie szkoły od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 lub ze strony internetowej szkoły - poniżej

Szczegółowych informacji udziela sekretarz szkoły – Ferdynand Grodzicki, tel. 875207696

Więcej…
 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
poniedziałek, 27 sierpnia 2018 21:03

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się w poniedziałek, 3 września 2018 r. o godz. 9.00; wcześniej, o godz. 8.15 msza św. w kościele w Judzikach

Serdecznie zapraszamy

Informacja dla uczniów dojeżdżających:

W dniu 3 września (rozpoczęcie roku szkolnego) autobus szkolny wyjedzie z Siejnika około godz. 7.20  i zatrzymywać się będzie na tych samych przystankach, co w ubiegłym roku szkolnym; powrót z Judzik do Olecka około godz. 10.

 

 
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego
środa, 04 lipca 2018 07:29

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Judzikach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze głównego księgowego w Szkole Podstawowej w Judzikach w wymiarze zatrudnienia 3/4 etatu.

 

Załączniki:

 Ogłoszenie o naborze

 Kwestionariusz osobowy- zał. nr 1

 Oświadczenie-o pełnej zdolności do czynności prawnych- zał. 2

 Oświadczenie o niekaralności- zał. nr 3

 Oświadczenie o stanie zdrowia- zał. nr 4

 Oświadczenie- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zł. nr 5

 
W drogę! Po własny los ...
piątek, 22 czerwca 2018 19:13

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W piątek, 22 czerwca 2018 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Spotkanie rozpoczęło się od przekazania przez uczniów klasy III gimnazjum (Sebastiana Jarzębowicza, Kingi Konopko i Kamili Sawickiej) pocztu flagowego młodszym koleżankom i koledze (Alicji Rydzewskiej, Nikodemowi Walkowiakowi i Joannie Glinieckiej), którzy złożyli uroczyste przyrzeczenie, po czym wszyscy odśpiewali hymn państwowy. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, pani Beata Prześniak, która podsumowała rok szkolny 2017/2018 oraz podziękowała uczniom za ich pracę, nauczycielom za przekazywanie wiedzy, trud, oddanie i wysiłek w kształtowaniu młodego pokolenia, rodzicom za trud wychowywania dzieci. W dalszej części spotkania odbyła się część artystyczna. Po niej uczniowie odchodzącej klasy III gimnazjum złożyli podziękowania nauczycielom i pracownikom szkoły. Następnie uczniowie po raz ostatni w roku szkolnym 2017/2018 spotkali się w klasach ze swoimi wychowawcami i odebrali świadectwa promocyjne.

 

Więcej…
 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
środa, 20 czerwca 2018 21:28

 

W piątek, 22 czerwca 2018 r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

- godz. 8.15 msza św. w kościele w Judzikach, po mszy około godz. 9.00 uroczystość w budynku szkoły

 

Serdecznie zapraszamy

 

 
Życie i twórczość Michała Kajki
środa, 20 czerwca 2018 21:16

 

(…) W dali gdzieś tam łódka płynie i po falach się unosi,
z łodzi rzewna piosnka płynie, co ją pieśń mazurska głosi,
a jej wdzięczne, miłe tony echem płyną na wsze strony. (…)

 

20 czerwca 2018 r. uczennica klasy III gimnazjum, Kamila Łęgowska wzięła udział w regionalnej konferencji „Życie i twórczość Michała Kajki”. Jej organizatorem był Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Ełku. Konferencja jest zwieńczeniem działań podejmowanych z okazji 160. rocznicy urodzin poety. Rozpoczęła się od prelekcji Sławomira Szymankiewicza – kierownika Muzeum Michała Kajki w Ogródku. Następnie wybrane wiersze poety zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. Marii Konopnickiej w Ełku. Na zakończenie podsumowano konkurs plastyczny na ilustrację do dowolnego utworu Michała Kajki oraz na prezentację multimedialną poświęconą jego życiu i twórczości. Prezentacja Kamili zdobyła wyróżnienie.

Organizacja wyjazdu: Agnieszka Łaskowska

*Michał Kajka (1858-1940) – mazurski poeta ludowy, artysta, działacz mazurski, bojownik na rzecz polskości Mazur

 

 

 
Wyjazd studyjny do Olsztyna
poniedziałek, 18 czerwca 2018 19:39

 

Kliknij by zobaczyć galerię

52. uczniów Szkoły Podstawowej w Judzikach i Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich wzięło udział w wyjeździe studyjnym do Olsztyna w ramach wspólnej realizacji projektu „W przyszłość bez barier”. Wyjazd odbył się 18 czerwca 2018 r. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach w Planetarium – projekcja dydaktyczna na temat: „Grawitacja – siła rządząca wszechświatem”, oglądając obiekty bliskiego i dalekiego wszechświata, „wędrowali” pośród planet, gwiazd i galaktyk. Z kolei w Obserwatorium Astronomicznym obserwowali Słońce przez lunety i teleskop Coude Refraktor (obiektyw soczewkowy). Poznali budowę zegara Shortta, trikwetrum (dawny przyrząd do pomiaru odległości ciał niebieskich), kwadranta (dawny przyrząd do wyznaczania położenia gwiazd) i astrolabium (pomiarowy przyrząd astronomiczny używany w nawigacji do początku XVIII w.); widzieli grunt księżycowy; przebywali także w pracowni promieniowania kosmicznego. Natomiast w Parku Trampolin, gdzie oprócz spełnienia marzeń o lataniu, uczestnicy projektu przekonali się o sile oddziaływania grawitacyjnego (magia masy) między Ziemią a człowiekiem.

Opiekunowie podczas wyjazdu: Beata Prześniak, Andrzej Malinowski, Beata Kwiatkowska, Barbara Możejewska-Warejko

AM

 

 

 
"Tango" Mrożka
środa, 13 czerwca 2018 18:06

 

Kliknij by zobaczyć galerię

Uczniowie klasy II i III gimnazjum obejrzeli spektakl „Tango” na motywach utworu Sławomira Mrożka w reżyserii Emilii Przemielewskiej. W aktorów wcielili się uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego w Olecku: Artur – Łukasz Grygieńć, Ala – Klaudia Jarosz, Eleonora – Maja Bobrowska, Stomil – Filip Miszczak, Edek – Jakub Dzienisiewicz, Eugenia – Agata Julia Prosińska, Eugeniusz – Sebastian Wodnicki. Spektakl odbył się 13 czerwca 2018 r. w „Mazurskim Dworze” w Siejniku. Zachwyciła nas znakomita reżyseria, piękna scenografia i wspaniała gra aktorów. Byliśmy pod wielkim wrażeniem. Bardzo dziękujemy!

Organizacja wyjazdu: Agnieszka  Łaskowska

*Sławomir Mrożek (1930-2013) – polski dramatopisarz, prozaik, rysownik. Autor wielu satyrycznych opowiadań i utworów dramatycznych o tematyce filozoficznej, politycznej, obyczajowej i psychologicznej. Akcja dramatu „Tango” rozgrywa się w domu Stomila. Utwór opowiada o walce pokoleń we współczesnym społeczeństwie, konflikcie między konformizmem, anarchią, entropią a formalizmem. Szuka także odpowiedzi na pytanie o znaczenie i miejsce intelektualisty w tymże środowisku.

AM

 

 
XII Międzyszkolny Konkurs Logicznego Myślenia
wtorek, 12 czerwca 2018 18:08

Kliknij by zobaczyć galerię

We wtorek, 12 czerwca 2018 r. już po raz dwunasty w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Logicznego Myślenia „Główka pracuje”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas V szkół podstawowych z Olecka (SP nr 1, 3 i 4), Babek Oleckich, Stożnego, Wieliczek, Filipowa i Judzik. Celem konkursu było: rozwijanie spostrzegawczości, procesów kojarzenia, uogólniania i porównywania; wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test składający się z 13. zadań. Należało: dopasować nazwę zwierzęcia do pozostałych zwierząt, wskazać podobne znaczeniowo przysłowie, ustalić kierunek drogi grupy przyjaciół i kolejność zajmowania miejsc w autobusie, ustalić brakującą liczbę, odgadnąć liczbę w środku czworoboku, dopasować figury do pozostałych, ustalić ciąg szereg logiczny.

Część praktyczna składała się z 3. zadań i obejmowała: ułożenie figury za pomocą odbicia lustrzanego, ułożenie klocków zgodnie z rysunkiem i przełożenie trzech patyczków tak, aby ryba zaczęła płynąć w prawą stronę.

Komisja konkursowa przyznała 3 główne nagrody:

I miejsce zajął Szymon Adameit (SP w Babkach Oleckich),

II miejsce – Rozalia Mikielska (SP nr 4 w Olecku),

III miejsce – Marek Zaniewski (SP w Judzikach).

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i prezenty.

Organizacja konkursu: Małgorzata Skrocka i Andrzej Malinowski.

AM

 

 
Wizyta naszych uczniów w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie
wtorek, 12 czerwca 2018 17:52

 

Kliknij by zobaczyć galerię

11 czerwca 2018 r. przedstawiciele uczniów klas I-III, biorących udział w projekcie „Zaprogramuj przyszłość” byli gośćmi Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie. Projekt ten współfinansowany był z Funduszy Europejskich Polska Cyfrowa, Fundacji Orange, Mistrzów Kodowania i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Po uroczystym przywitaniu przez organizatorów: pana Ministra Cyfryzacji - Marka Zagórskiego, panią dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa - Wandę Buk oraz panią Iwonę Brzózkę-Złotnicką – prezesa Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Reprezentanci szkół przedstawili swoje prezentacje.

O naszej szkole mówiła pani dyrektor, Beata Prześniak. Przedstawiła korzyści, jakie dla szkoły przyniósł projekt w postaci zdobycia dodatkowych kwalifikacji przez nauczycieli i umiejętności przez uczniów, opieki trenera przez cały czas trwania projektu, pomocy dydaktycznych w postaci: tabletów, robotów, maty kodującej, programów i scenariuszy. W trakcie warsztatów uczniowie mogli pochwalić się praktycznymi umiejętnościami zdobytymi podczas realizacji projektu. Cieszyli się z wymiany doświadczeń z rówieśnikami z innych szkół, wyjazdu do Olsztyna oraz możliwości przebywania w Urzędzie Marszałkowskim.

Wydarzenie to było objęte patronatem honorowym Centrum Projektów Polska Cyfrowa – instytucji podlegającej Ministerstwu Cyfryzacji i wdrażającej programy unijne w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnej. Realizacja projektu w naszej szkole została zakończona, ale uczniowie i nauczyciele w dalszym ciągu będą pracować z wykorzystaniem otrzymanych pomocy dydaktycznych. Doświadczenie i umiejętności, które nabyli są bezcenne.

Organizacja wyjazdu: Beata Prześniak, Justyna Adamczyk

JA

 

 
"Noc bibliotek"
niedziela, 10 czerwca 2018 19:15

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W piątek, 8 czerwca 2018 roku uczennice naszej szkoły: Kinga Konopko, Kamila Łęgowska i Sandra Romanowska wzięły udział w akcji „Noc bibliotek”. Hasło tegorocznej, IV już akcji brzmi „RzeczpospoCzyta” z racji wyjątkowej – setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczennice wzięły udział w grze miejskiej, podczas której rozwiązywały różnorodne zadania dotyczące historii i kultury polskiej, układały wiersze o małej ojczyźnie, odgadywały tytuły polskich pieśni patriotycznych, tworzyły pomnik wolności, brały udział w grach sprawnościowych. Na zakończenie otrzymały wartościowe książki i certyfikaty uczestników akcji „Noc bibliotek”.

Organizacja wyjazdu i opiekun grupy: Agnieszka Łaskowska

 

 
Rodzina - Dom - Ojczyzna
piątek, 08 czerwca 2018 21:15

Kliknij by zobaczyć galerię

Pod takim hasłem, w dniu 8 czerwca 2018 r. na terenie posesji szkolnej odbył się festyn rodzinny w ramach XX Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Dyrektor szkoły, pani Beata Prześniak serdecznie powitała wszystkich uczestników festynu – rodziców, uczniów, mieszkańców Judzik i okolicznych miejscowości oraz w sposób szczególny Burmistrza Olecka, pana Wacława Olszewskiego, gości z Olecka, ks. proboszcza, sołtysów Judzik i Lenart. Następnie uczniowie, nauczyciele i rodzice zaprezentowali się w części artystycznej. Uczniowie wykonali piosenkę „Cudownych rodziców mam” i utwór „To dzięki Wam”. Nauczyciele i pracownicy szkoły wystąpili w inscenizacji bajki „Czerwony Kapturek” w reżyserii Małgorzaty Skrockiej i Agnieszki Łaskowskiej. W bajkowe postaci wcielili się: Czerwony Kapturek – Katarzyna Luto, Mama – Beata Prześniak, Ojciec – Bogdan Żarkowski, Wilk – Ferdynand Grodzicki, Babcia – Marietta Protasiewicz, Leśniczy – Tadeusz Gut. Z kolei rodzice uczniów: Teresa Korotko, Ryszard Korotko, Edyta Domańska, Paweł Domański, Alicja Balewska, Wioletta Dąbrowska, Ferdynand Grodzicki przedstawili inscenizacje trzech utworów: „Przyjaciele” Ignacego Krasickiego, „Leń” Jana Brzechwy oraz „Dziad i Baba” Józefa Ignacego Kraszewskiego. Po brawurowych występach przyszła kolei na „zbijaka” – dwa ognie: Judziki contra Lenarty (wygrał zespół z Judzik), gry i zabawy sportowe oraz na degustacje potraw. Na stołach królowała kiełbasa i karkówka z grilla, boczek wędzony i tradycyjny smalec z ogórkiem małosolnym. Nie zabrakło szaszłyków, gofrów, ciasta, waty cukrowej, popcornu i soków owocowych. Na chętnych czekała także dmuchana zjeżdżalnia, przejażdżki motocyklem i bryczką. W czasie festynu zostały wręczone uczniom nagrody za udział w konkursie wiedzy ekologicznej „Trzy żywioły” (w ramach projektu „W przyszłość bez barier”) oraz dyplomy i medale zwycięzcom trzech konkurencji w Międzyszkolnych Mistrzostwach Lekkoatletycznych.

Dzisiejszy festyn zintegrował społeczność lokalną i kolejny raz utwierdził w przekonaniu, że warto się spotykać i być razem, a rodzina jest największą wartością.

Organizacja festynu: wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły

AM

 

 
Aktywność i kreatywność dziecka
piątek, 08 czerwca 2018 20:59

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W czwartek, 7.06.2018 r. odbyły się warsztaty wspierające dla rodziców/opiekunów prawnych uczniów uczestniczących w projekcie „W przyszłość bez barier” pn. „dzieciaki w akcji, czyli o aktywności i kreatywności dziecka raz jeszcze”. W warsztatach wzięli udział rodzice ze Szkoły Podstawowej w Judzikach i Babkach Oleckich. Zajęcia prowadziła pani Marzanna Krajewska.

AM

 

 
Poezja Jana od Biedronki i sukces naszych uczniów
czwartek, 07 czerwca 2018 21:50

 

Kliknij by zobaczyć galerię

W czwartek, 7 czerwca 2018 r. odbył się VIII Powiatowy Konkurs Recytatorsko-Muzyczny Poezji Jana od Biedronki. Utwory księdza Jana Twardowskiego ukazują piękno otaczającego świata, łączą powagę z poczuciem humoru i wyrażają głęboką refleksję na temat człowieka i jego spraw. W zmaganiach konkursowych brały udział uczennice naszej szkoły. Sandra Romanowska recytowała wiersze: „Preludium deszczowe” oraz „O nieobecnych”, Kamila Łęgowska zaprezentowała utwory: „Spotkanie” i „Nie ma czasu”, a Kinga Konopko wiersze pt. „Nieszczęście nie – nieszczęście” oraz „Nieobecny jest”. W kategorii poezja śpiewana wystąpiła Zuzanna Pęcak z utworem „Wielka mała” oraz Julia Domańska, która wykonała utwór pt. „Jest”. Zuzanna Pęcak i Julia Domańska zajęły I miejsce w kategorii poezji śpiewanej, a Sandra Romanowska i Kamila Łęgowska II miejsce w kategorii recytacja.

Przygotowanie do konkursu: Agnieszka Łaskowska, Maria Kowalewska.

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 23