Sprzątanie świata 2016
piątek, 16 września 2016 16:31

Kliknij by zobaczyć galerię

 

„Podaj dalej … Drugie życie odpadów” – pod takim hasłem tegorocznej międzynarodowej akcji Sprzątania świata wszyscy uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przystąpili do porządkowania terenu najbliższej okolicy:

- zespół wychowania przedszkolnego i oddział przedszkolny: boisko i tereny rekreacyjne przy boisku (Monika Pietranis, Beata Kamińska-Kołodzińska);

- kl. I SP: plac za szkołą, miejsce wokół piaskownicy i pomnika por. Nuszla (Małgorzata Skrocka);

- kl. II SP: teren przy kościele w Judzikach, miejsce wysiadania i wsiadania uczniów do autobusu szkolnego (Agnieszka Zalewska);

- kl. III SP: pobocza drogi ze szkoły do krzyża w Lenartach, przystanek PKS w Lenartach (Katarzyna Luto, Beata Roszkowska);

- kl. IV i V SP: pobocza drogi w Judzikach (Michał Wiszniewski);

- kl. VI SP: teren starego cmentarza ewangelickiego w Judzikach (Marzanna Sienkiewicz);

- kl. I G: pobocza drogi (nasyp po byłej kolei wąskotorowej) od Lenart do Białej Oleckiej (Marzanna Sienkiewicz);

- kl. II G: pobocza drogi w Lenartach, lewa strona (Marzenna Grodzicka);

- kl. III G: pobocza drogi w Lenartach, prawa strona (Andrzej Malinowski).

Szkolna akcja Sprzątania świata odbyła się w piątek, 16 września 2016 r. Ogółem zebrano 1,5 m3 śmieci, mniej niż w zeszłym roku, co świadczy o coraz wyższej świadomości ekologicznej naszych mieszkańców i gości. Uczestnicy akcji otrzymali z Wydziału Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Olecku rękawice jednorazowe i plastikowe worki.

*Sprzątanie Świata – międzynarodowa kampania odbywającej się na całym świecie w trzeci weekend września. Polega na zbiorowym sprzątaniu śmieci zalegających poza miejscami przeznaczonymi do ich składowania. Jej celem jest wzrost świadomości ekologicznej społeczeństw. Akcja "sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r.

AM

 
Zebranie z rodzicami uczniów
czwartek, 15 września 2016 18:37

Kliknij by zobaczyć galerię

 

W czwartek, 15.09.2016 r. odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z rodzicami uczniów. Dyrektor szkoły, Beata Prześniak zapoznała rodziców z Planem pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017, natomiast pedagog szkolny – Justyna Adamczyk przestawiła formy obejmowania uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Po części ogólnej rodzice spotkali się z wychowawcami klas.

AM

 

 
Wywiadówka
niedziela, 11 września 2016 12:31

15.09.2016 r. (czwartek), o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami uczniów. Tematyka spotkania: kierunki pracy szkoły w roku szkolnym 2016/2017, wybory do rad klasowych i rady rodziców, przedstawienie wewnątrzszkolnego systemu oceniania.


Serdecznie zapraszamy!

Beata Prześniak - dyrektor

 

* Harmonogram spotkań z rodzicami uczniów (wywiadówki) znajduje się w zakładce „Rodzice”

 

 
Mus owocowy
piątek, 09 września 2016 15:22

Kliknij by zobaczyć galerię

 

W piątek, 9 września 2016 r. w ramach zajęć opiekuńczych uczniowie dojeżdżający, pod kierunkiem nauczycielki Małgorzaty Skrockiej przygotowywali mus owocowy z jabłek. Uczniowie posługiwali się m.in. blenderem, ucząc się jego bezpiecznej obsługi.

AM

 

 
Ognisko klasowe
wtorek, 06 września 2016 16:40

Kliknij by zobaczyć galerię

 

We wtorek, 6 września 2016 r. uczniowie klasy IV i V szkoły podstawowej wraz ze swoimi wychowawcami: Michałem Wiszniewskim i Andrzejem Malinowskim zorganizowali ognisko klasowe. Było ono okazją do integracji uczniów obu klas i bliższego poznania się. Nie obyło się bez pieczenia kiełbasek i rozwiązywania zagadek, które pobudzają uczniów do aktywności, uczą myślenia, szybkiego kojarzenia i dostarczają wiele radości.

Kolejne ognisko zaplanowano na 27 września z okazji Święta Ziemniaka.

AM

 

 
Narodowe Czytanie "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza
sobota, 03 września 2016 18:15

 

Kliknij by zobaczyć galerię

 

„Największą wartością czytania książek jest rozwijanie wyobraźni”

Andrzej Duda, prezydent RP

 

W sobotę, 3 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły: Kamila Łęgowska, Sandra Romanowska, Jakub Skrzypiec, Marek Zaniewski, Miłosz Sienkiewicz i Bartosz Wołyniec wzięli udział w V edycji Narodowego Czytania – ogólnopolskiej akcji pod patronatem honorowym prezydenta RP, Andrzeja Dudy z małżonką. W tym roku czytano powieść „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza. Z tej okazji nasi uczniowie wystąpili w specjalnie przygotowanych strojach z epoki, w której dzieje się akcja powieści, opowiadająca o prześladowaniu pierwszych chrześcijan w Rzymie za czasów Nerona.

Spotkanie odbyło się w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej w Olecku.

Nauczyciele przygotowujący uczniów i opiekunowie podczas wyjazdu: Agnieszka Łaskowska, Marzanna Sienkiewicz

Przygotowanie strojów: Beata Prześniak, Agnieszka Łaskowska

 

"Długo trwało milczenie, po czym w ciszy ozwały się przerywane łkaniem słowa starca:
- Quo vadis, Domine?...
I nie słyszał odpowiedzi Nazariusz, lecz do uszu Piotrowych doszedł głos smutny i słodki, który rzekł:
- Gdy ty opuszczasz lud mój, do Rzymu idę, by mnie ukrzyżowano raz wtóry."

 

Henryk Sienkiewicz (1846-1916) – polski powieściopisarz, nowelista i publicysta; laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury (1905) za całokształt twórczości.

AM

 

 
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017
czwartek, 01 września 2016 15:50

 

Kliknij by zobaczyć galerię


Przyjaźnie i wesoło

Żegnamy rzekę, las.

Ach, witaj, witaj szkoło!

Już czas do pracy, czas!


W czwartek, 1 września 2016 r. o godz. 9.00 odbyła się w naszej szkole inauguracja roku szkolnego 2016/2017. Pani dyrektor, Beata Prześniak bardzo serdecznie powitała uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Życzyła im samych sukcesów w nowym roku szkolnym, podejmowania nowych wyzwań, wielu inicjatyw i pomysłów, a także by każdy dzień w szkole służył rozwojowi i przynosił efekty. Zachęcała do wytężonej i sumiennej pracy, zwłaszcza że warunki do nauki mamy bardzo dobre - w czasie wakacji wykonano m.in. remont izb lekcyjnych i zakupiono wiele nowoczesnych pomocy naukowych. Pani dyrektor przedstawiła również kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2016/2017. Uczniowie pod kierunkiem nauczycielek: Małgorzaty Skrockiej, Justyny Adamczyk, Agnieszki Łaskowskiej i Marzanny Wasilewskiej przygotowali część artystyczną (montaż słowno-muzyczny). Po części oficjalnej uczniowie i ich rodzice spotkali się z wychowawcami klas.

____________________________________________

W roku szkolnym 2016/2017

- naukę w Zespole Szkół w Judzikach rozpoczęło 117 uczniów

- kadra pedagogiczna: Beata Prześniak (dyrektor), Andrzej Malinowski, Marzanna Sienkiewicz, Marzenna Grodzicka, Beata Kamińska-Kołodzińska, Małgorzata Skrocka, Agnieszka Zalewska, Beata Roszkowska, Justyna Adamczyk, Marzanna Wasilewska, Agnieszka Łaskowska, Małgorzata Korotko, Katarzyna Luto, Michał Wiszniewski, Barbara Możejewska-Warejko, Monika Pietranis

- pracownicy administracji i obsługi: Izabela Zaniewska, Ferdynand Grodzicki, Marzanna Ciszewska, Agnieszka Popławska, Bogdan Żarkowski

AM

 

 
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017
poniedziałek, 29 sierpnia 2016 19:07

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

1 września 2016 r. (czwartek)


- godz. 8.15 - msza św. w kościele w Judzikach

- godz. 9.00 - uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 (górny hol)

- godz. 9.30 - spotkania uczniów z wychowawcami klas

 

Serdecznie zapraszamy!


Beata Prześniak

Dyrektor Zespołu Szkół w Judzikach

 

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego
piątek, 24 czerwca 2016 17:42

Kliknij by zobaczyć galerię


24 czerwca 2016 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Pani dyrektor, Beata Prześniak podsumowała osiągnięcia uczniów w mijającym roku szkolnym. Podziękowała nauczycielom za trud wkładany w wychowanie i nauczanie, rodzicom za współpracę ze szkołą, a uczniom za postępy w nauce oraz za ogromne zaangażowanie w działalność na rzecz szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz.

Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem – Karolina Balewska (kl. IV SP), Oliwia Kotowska (kl. V SP), Gabriela Korotko (kl. V SP) i Piotr Korotko (kl. III G). Nagrodzono 43. uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum za podniesienie średniej ocen w porównaniu z rokiem szkolnym 2014/2015, za czytelnictwo, za stuprocentową frekwencję, za wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminie zewnętrznym oraz za działalność w organizacjach szkolnych i zaangażowanie w zajęciach pozalekcyjnych.

Uczeń klasy III gimnazjum, Piotr Korotko otrzymał stypendium motywacyjne Burmistrza Olecka za wysokie wyniki w nauce w II semestrze. „Animatorem życia kulturalnego szkoły” została Sandra Romanowska (ucz. kl. I G). W tym roku po raz pierwszy zostały przyznane nagrody specjalne – „Przyjaciel Szkoły w Judzikach”, które otrzymali: państwo Teresa i Ryszard Korotko z Judzik, pan Paweł Giełazis z Olecka i państwo Marzenna i Ferdynand Grodziccy z Sedranek.

Uroczyście pożegnano absolwentów szkoły podstawowej i gimnazjum.

AM

Wszystkim Uczniom

słonecznych, miłych, przyjemnych i bezpiecznych wakacji,

wspaniałego i radosnego odpoczynku


życzy Dyrektor Zespołu Szkół w Judzikach wraz z pracownikami

 

 
Noc w szkole
czwartek, 23 czerwca 2016 20:55

Kliknij by zobaczyć galerię

 

19. uczniów i 3. wychowawców: Marzenna Grodzicka, Katarzyna Luto i Agnieszka Łaskowska postanowiło spędzić noc z 22/23 czerwca 2016 r. w szkole. Odbyło się wiele ciekawych zajęć m.in. podchody, zajęcia filmowo-literackie, ognisko, konkursy sportowo-zręcznościowo-taneczne, karaoke.

AM

 

 
Wycieczka rowerowa do Monet
czwartek, 23 czerwca 2016 20:43

Kliknij by zobaczyć galerię

 

22 czerwca 2016 r. uczniowie klasy I gimnazjum wraz ze swoją wychowawczynią, panią Marzenną Grodzicką udali się na wycieczkę rowerową do Monet.

AM

 

 
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
czwartek, 23 czerwca 2016 10:09

- 24 czerwca 2016 r. (piątek), godz. 8.00 - Msza św. w kościele w Judzikach

- po mszy św. (około godz. 8.45) - Uroczystość zakończenia roku szkolnego (górny hol)

 

 
Mistrzostwa Szkoły w Tabliczce Mnożenia 2016
niedziela, 19 czerwca 2016 19:46

Kliknij by zobaczyć galerię

 

W piątek, 17 czerwca 2016 r. miało miejsce oficjalne ogłoszenie wyników corocznego zmagania się uczniów z szybkim liczeniem. Do konkursu przystąpiło 15. chętnych z klasy V SP, VI SP, I G i II G. Uczestnicy musieli zmierzyć się z tabliczką mnożenia, dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem i dzieleniem ułamków zwykłych i dziesiętnych. Mistrzem Szkoły w Tabliczce Mnożenia został uczeń klasy II gimnazjum – Szymon Gliniecki, który otrzymał nagrodę pieniężną i długopis z napisem "Mistrz Tabliczki Mnożenia – Szymon Gliniecki".

Organizator konkursu - Marzenna Grodzicka

AM

 

 
X Międzyszkolny Konkurs Logicznego Myślenia "Główka pracuje"
wtorek, 14 czerwca 2016 17:24

Kliknij by zobaczyć galerię

 

We wtorek, 14 czerwca 2016 r. po raz dziesiąty w naszej szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Logicznego Myślenia „Główka Pracuje”. Jego uczestnikami byli uczniowie klas V szkół podstawowych z Olecka (SP nr 1, 3, 4 i STO), Gąsek, Filipowa, Wieliczek, Stożnego, Kowali Oleckich i Judzik. Celem konkursu było rozwijanie spostrzegawczości, procesów kojarzenia, uogólniania i porównywania; wykrywanie uzdolnień wśród dzieci, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań oraz kształtowanie umiejętności logicznego myślenia.

W części teoretycznej uczniowie rozwiązywali test składający się z 11. zadań. Należało ustalić położenie linii; odnaleźć różnice na obrazkach; rozpoznać identyczne kształty; odpowiedzieć na 5 zagadek; ustalić odpowiednią liczbę elementów w kwadracie magicznym; ustalić kolejną liczbę i figurę w ciągu; wskazać elementy rysunku, tak aby nie złamać ustalonej zasady; przyporządkować torby szkolne do ich właścicieli. Część praktyczna składała się z 3. zadań i obejmowała: przeczytanie tekstu, składającego się z kolorowych wyrazów, uwzględniając nazwy kolorów jakich użyto do ich napisania; ułożenie pentomina; dopasowanie puzzli magnetycznych.

Komisja konkursowa pod kierunkiem dyrektora Powiatowego Centrum Wspierania Edukacji w Olecku, p. Elżbiety Domasik przyznała 3 główne nagrody. I miejsce zajęła Marlena Kempisty (SP nr 1 w Olecku), II miejsce – Zofia Kozłowska (SP w Wieliczkach), III miejsce – Zuzanna Bagan (SP nr 3 w Olecku). Nagrodę Dyrektora PCWE w Olecku otrzymał Mateusz Polakowski (SP nr 3 Olecku). Mateusz wylosował również nagrodę niespodziankę. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i prezenty.

Organizatorzy konkursu: Marzanna Sienkiewicz i Andrzej Malinowski.

AM

 

 
Tajemnicza Kraina Krasnali
piątek, 10 czerwca 2016 18:39

Kliknij by zobaczyć galerię

 

10 czerwca 2016 r. dzieci z zespołu wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego oraz uczniowie klas I-III szkoły podstawowej wzięli udział w spektaklu "Tajemnicza Kraina Krasnali" w wykonaniu aktorów Teatru Muzycznego „Duduś” w Łodzi.

W wyniku losowania nagród niespodzianek szczęście uśmiechnęło się do Macieja Milewskiego (ZWP), Hanny Zaniewskiej (OP), Bartosza Besta (OP), Ewy Dąbrowskiej (OP), Sebastiana Wierżyńskiego (kl. III SP), Aleksa Górskiego, Filipa Laszkowskiego (kl. II SP) i Patrycji Zagackiej (kl. I SP).

Przedstawienie odbyło się w hali „Lega” w Olecku.

AM

 

 
Rodzina - tu wszystko się zaczyna
niedziela, 05 czerwca 2016 17:37

Kliknij by zobaczyć galerię

 

Pod takim hasłem, w niedzielę, 5 czerwca 2016 r. w naszej szkole odbył się festyn rodzinny w ramach XVIII Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. „Piknik pod dębem” był znakomitą okazją do wspólnej zabawy uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej. Na program festynu złożyły się występy nauczycieli, którzy zaprezentowali się w inscenizacji wiersza „Na straganie” Jana Brzechwy; występy rodziców, którzy również przedstawili utwory Brzechwy – „Żuraw i czapla”, „Żuk”, „Kwoka”; występy wokalne uczniów klas I-III szkoły podstawowej i wszystkich chętnych oraz tańce szkolnych czirliderek. Odbył się także Konkurs Szybkiego Liczenia dla Dorosłych (tabliczka mnożenia i podstawowe działania matematyczne). W kategorii kobiet najlepszą okazała się Ewelina Nartowicz, a w kategorii mężczyzn – Ryszard Korotko, obydwoje z Judzik. Nie zabrakło konkurencji rodzinnych i sportowych. Powodzeniem cieszyło się również rodzinne ognisko z pieczeniem kiełbasek, degustowanie ciast i gofrów oraz … odpoczynek na trawie.

AM

 

 
Wycieczka do Olsztyna i Olsztynka
niedziela, 05 czerwca 2016 17:07

Kliknij by zobaczyć galerię

 

W piątek, 3 czerwca 2016 r. uczniowie naszej szkoły i Gimnazjum w Kijewie wzięli udział we wspólnej wycieczce do Olsztyna i Olsztynka. Uczestnicy wyjazdu poznali walory przyrodniczo-historyczne oraz atrakcje stolicy województwa warmińsko-mazurskiego i regionu.

Dzień był pełen wrażeń. Najpierw pokonaliśmy bardzo krętą drogę do Olsztynka, gdzie byliśmy 2 godziny w skansenie. Widzieliśmy strzyżenie owiec, magiel, kierat, kręciliśmy powrozy ze sznurka, podziwialiśmy tkanie chodników na krosnach, zwiedziliśmy stare zabudowania wiejskie. Spróbowaliśmy też swoich sił w malarstwie artystycznym – sami wykonaliśmy z leszczynowych kijków krasnale i co najważniejsze, mogliśmy zabrać je na pamiątkę do domu.

Kolejny punkt programu to zwiedzanie Multimedialnego Muzeum Obozu Stalagu IB i historii Olsztynka. Szczególnie ciekawe były urządzenia multimedialne, na których można było układać puzzle i wysłać ułożoną pocztówkę e-mailem oraz oglądać filmy. W pamięci jest niewyczerpana siła.

Dojazd do Olsztyna zajął już niewiele czasu. Byliśmy w Teatrze lalek na spektaklu PSIAKOŚĆ. Śmiechu było co niemiara, furorę robił pudel i zaskroniec. Kulminacyjnym punktem programu był obowiązkowo Mc Donalds - wszyscy zaspokoili swój głód oraz wydali wszystkie pieniądze.

… Wszyscy dopytywali się o kolejna wycieczkę.

Wspomnieniami podzielili się: Marzenna Grodzicka, Bartek, Róża, Ola, Sebastian i Sandra.

Organizator wycieczki: Marzenna Grodzicka.

AM

 

 

 
Bańki mydlane
piątek, 03 czerwca 2016 16:12

Kliknij by zobaczyć galerię

 

3 czerwca 2016 r. w ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie najmłodszych klas poznali przepis na płyn do baniek mydlanych oraz za pomocą długich kijków ze sznurkiem tworzyli małe, duże, ogromne i fantazyjne imaginacje.

Organizator zajęć: Katarzyna Luto.

AM

 

 

 
Wycieczka do Augustowa
środa, 01 czerwca 2016 18:23

Kliknij by zobaczyć galerię

 

1 czerwca 2016 r. dzieci z  zespołu wychowania przedszkolnego i oddziału przedszkolnego wraz z rodzicami i opiekunami spędzili Dzień Dziecka na wycieczce do Augustowa. Główną atrakcją wyjazdu był rejs statkiem wycieczkowym po Kanale Augustowskim, jeziorze Necko, Białym i Studzienicznym.

Organizatorzy wycieczki: Monika Pietranis i Beata Kamińska-Kołodzińska.

AM

 

 
Dzień Dziecka
środa, 01 czerwca 2016 17:40

Kliknij by zobaczyć galerię

 

1 czerwca 2016 r. z okazji Dnia Dziecka odbyły się spotkania klasowe, zawody sportowe i wycieczka najmłodszych uczniów do Augustowa. Nie zabrakło lodów, pizzy i kiełbasek pieczonych na ognisku.

Międzynarodowy Dzień Dzieckadzień ustanowiony w 1954 r. przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (ONZ) dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw zawartych w karcie Narodów Zjednoczonych (1945) i obchodzony od 1955 w różne dni roku w różnych krajach członkowskich ONZ; w Polsce MDD obchodzony jest 1 czerwca.

AM

 

 
Dla Ciebie, Mamo
środa, 25 maja 2016 18:07

Kliknij by zobaczyć galerię

 

Dziś dla Ciebie, Mamo, świeci słońce złote, dla Ciebie na oknie usiadł złoty motyl.
Dziś dla Ciebie, Mamo, płyną białe chmurki, A wiatr je układa w świąteczne laurki.
Dziś dla Ciebie, Mamo, śpiewa ptak na klonie i dla Ciebie kwiaty pachną też w wazonie.
Dzisiaj, Droga Mamo, masz twarz uśmiechniętą - niechaj przez rok cały trwa to Twoje święto.

 

25.05.2016 r. dzieci z oddziału przedszkolnego wykonały podczas zajęć przepiękne szkatułki techniką decupage, które wręczą z najlepszymi życzeniami swoim mamom w dniu ich święta.

Wychowawca: Beata Kamińska-Kołodzińska

AM

 

 
Więcej artykułów…
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 19 z 26