PDF Drukuj Email

RADA PEDAGOGICZNA SZKOŁY

ROK SZKOLNY 2018/2019


mgr Beata Prześniak - dyrektor

kwalifikacje: wyższe magisterskie - pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

mgr Andrzej Malinowski
kwalifikacje: wyższe magisterskie — filologia rosyjska;
studia podyplomowe: geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia, etyka, język niemiecki;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot: język rosyjski, geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, doradztwo zawodowe

mgr Marzenna Grodzicka
kwalifikacje: wyższe magisterskie — matematyka;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot:
matematyka; wychowawca kl. VI SP

mgr Małgorzata Skrocka
kwalifikacje: wyższe magisterskie — pedagogika w zakresie nauczania początkowego;
studia podyplomowe: terapia pedagogiczna, geografia, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna, zespół korekcyjno-kompensacyjny; wychowawca kl. III SP

mgr Beata Elżbieta Roszkowska
kwalifikacje: wyższe magisterskie — pedagogika opiekuńczo-wychowawcza;
studia podyplomowe: kształcenie zintegrowane, SN technika, matematyka;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot:
edukacja wczesnoszkolna, matematyka, zajęcia techniczne; wychowawca kl. II SP

mgr Urszula Elżbieta Grzybowska
kwalifikacje: wyższe magisterskie — nauczanie początkowe;
studia podyplomowe: informatyka stosowana, kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot:
edukacja wczesnoszkolna, rewalidacja; wychowawca kl. I SP

mgr Agnieszka Łaskowska
kwalifikacje: wyższe magisterskie — filologia polska;
studia podyplomowe: wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa;
nauczyciel mianowany;
nauczany przedmiot: język polski, edukacja dla bezpieczeństwa; wychowawca wspomagający w kl. VII-VIII SP

mgr Alicja Marzanna Wasilewska
kwalifikacje: wyższe magisterskie — pedagogika kulturalno-oświatowa;
studia podyplomowe: przyroda, plastyka, muzyka;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot: plastyka, muzyka; wychowawca kl. IV SP

mgr inż. Małgorzata Anna Korotko
kwalifikacje: wyższe magisterskie — zootechnika;
studia podyplomowe: przyroda, biologia, historia, fizyka, chemia;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot: historia, fizyka, chemia, biologia, przyroda; wychowawca kl. III G

mgr Beata Maria Kamińska-Kołodzińska
kwalifikacje: wyższe magisterskie — pedagogika wczesnoszkolna;
kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot: oddział przedszkolny

mgr Dorota Miszczak
kwalifikacje: wyższe magisterskie - wychowanie fizyczne;
nauczyciel kontraktowy;
nauczany przedmiot: wychowanie fizyczne; wychowawca kl. V SP

mgr Marzanna Sienkiewicz
kwalifikacje: wyższe magisterskie — teologia ogólna;
studia podyplomowe: bibliotekoznawstwo, kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie;
nauczyciel dyplomowany;
nauczany przedmiot: religia, wdż; biblioteka

mgr Elżbieta Michaluk
kwalifikacje: wyższe magisterskie — filologia polska z logopedią;
nauczyciel mianowany;
nauczany przedmiot: urlop wychowawczy do III 2019 r. - w zastępstwie Barbara Możejewska-Warejko (język polski)

mgr Dorota Michałowska-Radzewicz
kwalifikacje: wyższe zawodowe — nauczanie zintegrowane;
nauczyciel kontraktowy;
nauczany przedmiot: zespół wychowania przedszkolnego

mgr Justyna Adamczyk

kwalifikacje: wyższe magisterskie — edukacja wczesnoszkolna;

studia podyplomowe: edukacja komputerowa, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna;

nauczyciel dyplomowany;

nauczany przedmiot: zajęcia komputerowe, informatyka; pedagog szkolny; wychowawca kl. VII-VIII SP

mgr Katarzyna Luto

kwalifikacje: wyższe magisterskie — filologia angielska;

nauczyciel mianowany; 
nauczany przedmiot: zw. lek., w zastępstwie język angielski: Marzena Łaskowska i Adam Kuciun

 

 

 

 

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

 

  • mgr Dominika Zabłocka — główny księgowy
  • inż. Ferdynand Grodzicki — sekretarz szkoły (z przygotowaniem pedagogicznym)
  • Agnieszka Popławska — sprzątaczka
  • Marzena Ciszewska — sprzątaczka
  • Andrzej Kornyszko - konserwator