Poznajemy Wigierski Park Narodowy PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
czwartek, 20 października 2016 20:48

Kliknij by zobaczyć galerię

 

W czwartek, 20 października 2016 r. uczniowie klas: IV-VI SP i I-III G wzięli udział w realizacji projektu edukacyjnego „Poznajemy Wigierski Park Narodowy” w Krzywym i Starym Folwarku (powiat suwalski, województwo podlaskie) - w ramach grantu pozyskanego z Centrum Edukacji Ekologicznej w Ełku. Założeniem realizacji projektu było kształtowanie u uczniów proekologicznych postaw związanych z koniecznością ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej; rozbudzanie zainteresowania bioróżnorodnością Wigierskiego Parku Narodowego, wartościami przyrodniczymi i geologicznymi oraz rozwijaniem ich aktywności fizycznej. Natomiast celem m.in. nabycie umiejętności łączenia obserwacji w przyrodzie z posiadaną wiedzą i poznawanie przykładów roślin i zwierząt objętych ochroną w WPN. Uczniowie zwiedzili Muzeum Wigier w Starym Folwarku, Ekspozycję przyrodniczą w siedzibie WPN oraz przeszli ścieżkami przyrodniczymi w okolicach Krzywego (Ścieżka Edukacyjna „Las”, Ścieżka Edukacyjna „Suchary”), byli nad jeziorem Wigry.

Organizatorzy wyjazdu: Małgorzata Skrocka, Ferdynand Grodzicki i Andrzej Malinowski

AM

*Wigierski Park Narodowy – jeden z największych parków narodowych w Polsce. Został powołany z dniem 1 stycznia 1989 r. jako piętnasty z kolei park narodowy w Polsce. Obecnie jest jednym z 23 parków narodowych Polski. Park utworzony został na obszarze 14956 hektarów. Jego powierzchnia wynosi 14988 ha. Ochroną ścisłą objętych jest 623 ha, w tym 283 ha lasów. Obszary zagospodarowane rolniczo objęte są ochroną krajobrazową. Na terenie parku stwierdzono występowanie około 300 gatunków kręgowców, w tym 32 gatunki ryb, 12 gatunków płazów, 5 gatunków gadów, 205 gatunków ptaków oraz 46 gatunków ssaków. Symbolem parku jest bóbr.

 

Poprawiony: czwartek, 20 października 2016 21:15