Konkurs Recytatorski "Jesień w poezji" PDF Drukuj Email
Wpisany przez nauczyciel   
środa, 02 listopada 2016 19:20

REGULAMIN IV REGIONALNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

DLA UCZNIÓW KLAS II-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH „JESIEŃ W POEZJI”

 

I Organizator: Zespół Szkół w Judzikach

II Cele konkursu: kształtowanie ochrony przyrody przez kontakt z przyrodą, doskonalenie

umiejętności recytatorskich, propagowanie piękna poezji.

III Zasady organizacyjne i warunki uczestnictwa

1. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych klas II-III z terenu najbliższych gmin.

2. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół w Judzikach w dniu 29.11.2016 r. o godz. 10.00.

3. Każda szkoła może zgłosić do udziału w konkursie dwóch uczestników wyłonionych z klas II- III.

4. Uczniowie przygotowują do recytacji utwór o tematyce jesiennej.

5. Zgłoszenie do udziału w konkursie (zawierające: miejscowość, imię i nazwisko ucznia, adres

zamieszkania, szkoła, klasa, autor i tytuł utworu, imię i nazwisko opiekuna, wyrażenie zgody na

przetwarzanie danych osobowych) należy dostarczyć do 20.11.2016 r. na adres: Zespół Szkół

w Judzikach, Judziki 5, 19-400 Olecko.

IV Kryteria oceniania i nagrody

1. Komisja konkursowa powołana przez organizatorów dokona oceny prezentacji wg następujących

kryteriów: dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa,ogólny wyraz artystyczny.

2. Wyniki zostaną ogłoszone po prezentacji wszystkich utworów i dokonaniu oceny przez komisję

konkursową.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

4. Przyznana będzie także nagroda specjalna Dyrektora Szkoły.

V Uwagi końcowe

1. Przesłanie zgłoszenia do udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją wszystkich punktów

regulaminu.

2. Organizatorzy: Małgorzata Skrocka, Marzanna Sienkiewicz i Agnieszka Łaskowska.

 

 

 

 

Poprawiony: środa, 09 listopada 2016 18:22