Rozstrzygnięcie Konkursu Informatycznego „Bezpieczny Internet” Drukuj
Wpisany przez nauczyciel   
wtorek, 03 kwietnia 2018 18:59

Do Konkursu Informatycznego „Bezpieczny Internet”, którego celem głównym było uświadomienie uczniów o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu, propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, zainicjowanie i promowanie działań przeciwko zjawiskom cyberprzemocy, zastosowanie różnych technik komputerowych w prezentacji tematu, zachęcanie do inicjowania nowych, ciekawych pomysłów, wzmocnienie wśród uczniów wiary we własne umiejętności i zdolności, jak również podniesienie poziomu kompetencji informatycznych uczniów zgłoszono 7 prac konkursowych – prezentacji multimedialnych.

Powołana komisja wyłoniła cztery zwycięskie prezentacje. Choć regulamin konkursu zakładał nagrodzenie trzech złożonych prac, prace konkursowe zostały przygotowane na bardzo wysokim poziomie. Członkowie komisji nie potrafili dokonać wyboru trzech prac – wytypowano cztery zwycięskie prezentacje.

Przypomnieć należy, że Jury dokonało oceny wszystkich prac konkursowych na podstawie poniższych kryteriów:

- zgodność z tematyką konkursu,

- pomysłowość pracy,

- umiejętności warsztatowe,

- oryginalność potraktowania tematu.

Zwycięzcy konkursu :

- Sandra Romanowska – uczennica Szkoły Podstawowej w Judzikach

- Maja Dowejko – uczennica Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich

- Wiktoria Szypulska – uczennica Szkoły Podstawowej w Babkach Oleckich

- Bartosz Wołyniec – uczeń Szkoły Podstawowej w Judzikach

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy.

Konkurs realizowany był w ramach projektu „W przyszłość bez barier” w celu zmotywowania uczniów do nauki, rozwoju kreatywności, innowacyjności, podniesienia poziomu kompetencji cyfrowych.